Skip to main content
An artistic coherence was achieved because each person performed out of the truth of their experience, in the confidence of one another’s respect. 
O Tempo (Somos Nós)

An artistic coherence was achieved because each person performed out of the truth of their experience, in the confidence of one another’s respect.

O Tempo (Somos Nós)

Tá an chumhacht ag teicneolaíocht dhigiteach bearnaí sóisialta, cultúrtha agus glúnta a shárú, ar choinníoll go bhfuil rochtain ag na daoine a úsáideann í uirthi.

Is uirlis í an teicneolaíocht ar féidir leis an eilimint ealaíonta agus sóisialta de thionscadal a shaibhriú go mór, ar choinníoll go bhfuil foireann agat leis an saineolas is gá chun é a úsáid. Agus é sin ráite, caithfidh sé a bheith sothuigthe agus éasca le húsáid agus beidh sé an-tairbheach nuair a thugtar isteach é ag tús an phróisis. Níor cheart go n-úsáidfí le hiontas a chur ar dhaoine ag an deireadh.

“Tá sraith rialacha cruthaithe agam a chuireann síos ar ár bhfreagraí ar theicneolaíochtaí:
  1. Rud ar bith atá ar domhan nuair a thagann tú ar an saol, is gnáthrud é agus níl ann ach cuid nádúrtha den dóigh a n-oibríonn an domhan.
  2. Tá rud ar bith a chruthaítear idir tú a bheith cúig bliana déag agus tríocha cúig nua, spreagúil agus réabhlóideach agus is dócha go bhfaighidh tú slí bheatha ann.
  3. Tá rud ar bith a cheaptar tar éis duit a bheith cúig bliana is tríocha in aghaidh an oird nádúrtha.“
Douglas Adams

Is ann don cheoldrámaíocht mar gheall ar éabhlóid leanúnach na teicneolaíochta: uirlisí ceoil, innealra stáitse, soilsiú, fuaimíocht - is fada an liosta teicneolaíochtaí a fhreastalaíonn ar cheoldrámaí inniu. De réir mar a mhéadaíonn luas a forbartha níos tapúla, bíonn cathú i gcónaí ann—go háirithe, mar a deir Douglas Adams, agus muid ag druidim le meánaois—a bheith ag béicíl ‘Go leor! Tá a bhfuil de dhíth orm, anois fág rudaí mar atá siad.'

Thug na huirlisí nua a chruthaigh muid deis do na daoine a ghlac páirt idirghníomhú agus a dtaithí a roinnt le linn an phróisis chomhchruthaithe agus fiú feidhmiú le chéile agus iad na mílte ar shiúl óna chéile. Cuid riachtanach den cheoldráma é féin a oscailt d’aisteoirí nua agus do ghuthanna nua is ea foghlaim an bhfuil, cén uair agus cén dóigh ar féidir teicneolaíochtaí den sórt sin a chur san áireamh i gcomhchruthú agus i dtaibhiú ceoldrámaí.

Más mian leat níos mó a fhoghlaim faoi na huirlisí a chruthaigh muid, féach ar an leathanach gréasáin teicneolaíochta.

Tuilleadh sa rannóg seo

Idirphlé leis an bPobal

D'inis O Tempo (Somos Nós) scéal fealsúnach faoi scaradh, cathú agus príosúnú I a fhanann na leannáin phósta dílis agus a thagann le chéile arís ag an deireadh. 
O Tempo (Somos Nós)

An próiseas comhchruthaitheachta

Bhí urlár stáitse La Gata Perduda bunaithe ar léarscáil de Raval, péinteáilte lasmuigh sa chomharsanacht ag ealaíontóirí áitiúla agus mic léinn. 
La Gata Perduda

An tionchar ar an sochaí

Deimhnítear luach na healaíne pobail, cosúil leis an saol féin, ag dul chun cinn i réimsí mar chaidrimh, foghlaim, cumarsáid, féin-eolas agus féidearthacht. 
O Tempo (Somos Nós)

An chéad rannóg eile

Anall chugatsa