Skip to main content

El teu torn

Les noves tecnologies i els nous creadors ofereixen moltes maneres de renovar l’òpera.

Començant

Principis rectors

Aquests principis s’han escrit pensant en els artistes professionals, perquè són els que acostumen a començar el procés de cocreació, però les idees que se suggereixen aquí s’apliquen a la pràctica mateixa i a tothom que hi participa.

Recursos

Analitzeu les nostres directrius de cocreació, vídeos de representacions d’òpera en directe, conferències i entrevistes, publicacions acadèmiques, recomanacions sobre polítiques i molt més.

Tecnologia

La tecnologia és una eina que pot enriquir enormement l’element artístic i social d’un projecte, sempre que es tingui un equip amb els coneixements necessaris per fer-la servir.